Elektromobilita - JM DOPRAVA s.r.o.

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V roce 2019 společnost JM doprava s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020). Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti JM doprava s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1.

Využívání elektromobilu ve společnosti JM doprava s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

Implementace inovativní technologie čisté mobility do naší společnosti JM doprava s.r.o. proběhla skrze pořízení elektromobilu Hyundai KONA EV. Využívání elektromobilu ve společnosti JM doprava s.r.o. je hodnoceno velmi pozitivně - pro uživatele je vůz řidičsky příjemný, jednoduchý na ovládání, nevyžaduje řazení a jeho provoz je velmi tichý. Zaměstnanci společnosti jsou s elektromobilem spokojení. Výrazně pozitivně je vůz hodnocen pro jeho jednoduché ovládání mezi řidičkami - ženami.

Využívání elektromobilu je výhodné i ekonomicky. Provozní náklady elektromobilu jsou nízké, a to z několika důvodů - konstrukce elektromobilů je jednoduchá a odpadají tak náklady na drahé servisní prohlídky a opravy. Do roku 2022 byla významným pozitivem úspora na pohonné hmoty - v tomto případě na elektřinu. I přes velký nárůst cen elektrické energie na konci roku 2021 je provoz vozidla v porovnání s vozidly na klasické pohonné hmoty stále ekonomicky výhodnější. Vozidlo k dnešnímu dni už najelo neuvěřitelných 160 000 km bez jediného servisního zásahu a poruchy.

V posledních letech sledujeme důraz na ekologický provoz společnosti ze strany zaměstnanců, zejména těch mladších. Pro ty se tento aspekt stal jedním z důležitých měřítek při volbě zaměstnavatele. Realizací ekologicky šetrných projektů si tak společnost JM doprava s.r.o. získala pověst žádaného a společensky odpovědného zaměstnavatele.

Společnost JM doprava s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 330 526,86 Kč.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.
Název projektu v rámci programu: Elektromobilita - JM doprava s.r.o.
Jméno žadatele: JM doprava s.r.o.
Termín realizace: 30. 4. 2019 - 27. 12. 2019
Způsobilé výdaje: Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 979 338,84 Kč.
Popis projektu: Projekt žadatele JM doprava s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Ústeckém kraji.